Geschiedenis MSA

In september 1983 werd een poging ondernomen om, via de krant, een vereniging op te zetten. In november was het zo ver, de eerste bijeenkomst was een feit. Ruim twintig man waren aanwezig in het huis van één van de oprichters. Dit was meer een kennismakingsavond, tijdens de tweede avond werd meer over de op te richten vereniging gesproken. Er werd een bestuur gekozen: voorzitter, secretaris en penningmeester. Tot dusverre werden de kontaktavonden gehouden in het cultureel centrum "de Rietschoot" te Koedijk, maar men ging op zoek naar een permanente ruimte. Na diverse instanties te hebben aangeschreven, kregen wij - via de gemeente Alkmaar - de zolders van de school "De Waegh" aan de Krelagestraat ter beschikking gesteld.

Wilt u meer over onze clubgeschiedenis weten, vraag dan één van onze leden.